Vormelingengroepen

Foto's van 27 mei 2018. Bosch bedevaart (Brabants Bont en vormelingen uit Den Dungen/Sint Michielsgestel).

Foto's van 21 mei 2018, Tweede Pinksterdag/Feestdag van Maria, Moeder van de kerk. Vormelingen parochie Edith Stein te Vught. 

Foto's van 13 mei 2018

Vormelingen 's-Hertogenbosch/Rosmalen

Parochiële eenheid H. Maria en

H. Johannes Evangelist

Foto's van 6 mei 2018; vormelingen  Sint Oedenrode Parochie van de H. Oda.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl