Eerste Zondag van de meimaand 2019/Derde Zondag van Pasen

4/5 mei 2019

Meimaandthema: Mij geschiede naar Uw woord

Subthema eerste weekend meimaand: Meedoen met Overgave

Lezingen:

EERSTE LEZING: Handelingen 5, 27b-32 + 40b-41

Tussenzang lezingen: Psalm 30/ Hoog eer ik U, Jaweh

TWEEDE LEZING:Apokalyps H.5, v. 11-14

EVANGELIE:     Johannes, H. 21, v. 1-19

Celebrant: Dhr. V. Blom, plebaan van de parochiële eenheid Johannes en Maria 's-Hertogenbosch

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.’ Met deze woorden weerleggen Petrus en zijn mede-apostelen het verbod van de hogepriester om te spreken in de naam van de verrezen Jezus. De zo bedrukte en bange leerlingen van Goede Vrijdag zijn na Pasen moedige getuigen geworden van de opgestane en levende Heer. Ja, op hen is van toepassing wat we bij deze zondag lezen in ons meimaandboekje:  ‘meedoen met overgave!’

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen………in het licht van deze woorden uit de eerste lezing mogen we op bevrijdingsdag een moment stil staan bij een priester uit deze stad: kapelaan Koopmans. 75 jaar geleden werd hij door de Duitse SD vermoord. Kapelaan Koopmans ontpopte zich in de jaren van de Tweede Wereldoorlog tot een ware verzetsman. Hij bood hulp aan onderduikers, zorgde voor vervalste persoonsbewijzen, wist distributiebonnen en geld te verkrijgen om deze te verdelen onder hen die het zwaar hadden te halen in de oorlogsjaren. Stuk voor stuk activiteiten die op gespannen voet stonden met wat de bezetter voorstond. Kapelaan Koopmans leefde vanuit de woorden van Petrus:  ‘men moet God meer gehoorzamen dan de mensen’.  Die levensinstelling heeft hij 75 jaar geleden bezegeld toen hij voor zijn pastorie aan de Muntel (hier vlak bij) werd dood geschoten.  Ook op kapelaan Koopmans zijn de woorden van toepassing:  meedoen met overgave……..Denkend aan de woorden van het evangelie:  God liefhebben en je naaste dienen…….liefde, soms zelfs tot het uiterste toe.

En dat brengt ons bij het thema van deze meimaand:  ‘mij geschiede naar uw woord’. Woorden die Maria sprak als antwoord op de boodschap die de Engel Gabriël haar bracht. Met alle vragen die zij heeft…….met alle onzekerheid die in haar leeft kan Maria in geloof en vertrouwen “ja” zeggen……… Zij aanvaardt de uitnodiging om de Moeder van Gods Zoon te worden. mij geschiede naar uw woord……….

Maria geeft haar instemming………in overgave zal zij meewerken  (meedoen) met wat God van haar vraagt.

Deze geloofstrouw, zusters en broeders, mag ons tot troost en steun zijn. Maar deze geloofstrouw wordt ook van u en mij gevraagd. Tot drie maal toe vraagt Jezus het vandaag ook aan ons:  ‘heb je Mij lief’…….. ‘volg Mij’.

Als geen ander heeft Maria in haar leven de liefde tot haar Zoon gestalte gegeven……..in momenten van vreugde zoals op de bruiloft van Kana, maar ook staande onder het kruis.

Daar bereikte haar ja-woord……..haar overgave z’n uiterste grens. Overgave ten einde toe doorleeft. En daarom is Maria voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg, een troost een steun en een voorspraak.

De Zoete Moeder slaat haar wijde schutsmantel om ons heen en aan haar voorbeeld en voorspraak mogen wij ons optrekken opdat ook wij in overgave aan God, meewerken met wat Hij van ons vraagt in ons leven.

Zusters en broeders, deze vijfde mei, bevrijdingsdag, staan we stil bij het einde van de zwarte bladzijde van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag, maar ook heel bijzonder eind oktober, herdenken wij de bevrijding van deze stad, 75 jaar geleden. Zoals gememoreerd bij de inleiding: het vuur van de vrijheid brandt hier in deze kathedraal bij het kruis van onze bevrijders uit Wales. In dankbaarheid en groot respect herdenken wij in deze dagen hen die vielen voor onze vrijheid. Bijzonder noemen wij dit jaar kapelaan Koopmans……vol overgave deed hij wat van hem werd gevraagd met gevaar voor eigen leven……..we eren hem en gebruiken deze zondag zijn kelk in de vieringen van de Eucharistie.

Het leven van kapelaan Koopmans, het moedige getuigenis van Petrus dat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen en de geloofstrouw van Maria worden ons op deze eerste zondag van de meimaand als voorbeeld gegeven.

Dat wij hun voorbeeld volgen wanneer wij in ons leven op de proef worden gesteld door moeilijkheden, ziekte of tegenslag…….dat wij hun voorbeeld volgen door trouw te zijn in ons geloof aan God en te doen wat Hij van ons vraagt.

Meedoen in overgave vraagt van ons dat wij met de Zoete Lieve Vrouw durven bidden:  Mij geschiede, o Heer, naar uw woord.

 

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl