P E R S B E R I C H T 10 april 2019  - Geheimen Zoete Moeder onthuld

 

Inleiding   

Een jaar geleden verliet onze Zoete Lieve Vrouw voor het eerst in 165 jaar voor langere tijd de Sint Jan. Er waren zorgen over de toestand van ons geliefde Mariabeeld. Het was noodzakelijk beschadigingen en loszittende verflagen te herstellen. Bovendien moest er nader onderzoek worden gedaan met behulp van de nieuwste technologische mogelijkheden. Vandaag onthulde De Broederschap, bij monde van de aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) verbonden expert Arnold Truyen, een aantal ‘geheimen’ die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen. 

 

Hoe oud is het beeld?

Het Mariabeeld wordt op stilistische gronden gedateerd tussen 1270 en 1310. Het is mogelijk ontstaan in het Maas/Rijn gebied.

 

Is het waar dat het diverse keren is overgeschilderd? 

Op de röntgenopnames van het gezicht van Maria zijn diverse beschadigingen zichtbaar in de verflaag, waaronder op het voorhoofd. Ook is te zien dat delen van de haarpartijen

in het verleden zijn bijgewerkt. Zo is op een röntgenopname te zien dat de uiteinden van vishaakjes gebruikt zijn om oorbellen aan het Mariabeeld te bevestigen. Onder de huidige verflaag zijn, ook met het blote oog, nog oudere restanten van verf zichtbaar, met name op de wangen van Maria en het Kind. De huidige laag op het gezicht van Maria is enigszins vlekkerig. Dat komt door partiële overschilderingen die in het verleden op sommige plaatsen nogal grof zijn aangebracht en waarbij de kwaststreek goed zichtbaar is. 

 Heeft zij geleden onder de brand in de kapel?

Tijdens onderzoek uitgevoerd met een stereomicroscoop kon worden vastgesteld dat onder de verflagen op het hoofd en kleding van Maria het hout op enkele plaatsen verkoold is. Dit moet het gevolg zijn van brand. De verbranding is niet diep doorgegaan, maar het hout is op deze plaatsen wel zwart gekleurd en enigszins verkoold. Deze ontdekking onderschrijft een passage uit het Mirakelboek. Volgens gegevens uit het inleidende gedicht van dit geschrift zou er in mei 1382 een felle brand zijn geweest in de Mariakapel. De troon en de mantel van het beeld verbrandden geheel, evenals een beeld van Maria Magdalena en een kandelaar naast het beeld van St. Jan. Het beeld van Maria werd door enkele mensen uit het vuur gered en geblust. Het was gehavend, maar werd in vier uur tijd weer bijgeschilderd en opgeknapt. In een grote processie werd het beeld daarna weer in de kapel geplaatst.

 Is het beeld toekomstbestendig?

Rekening houdend met de leeftijd verkeert het beeld in goede conditie. Vorig jaar zijn scheuren op diverse plaatsen gevuld met balsahout en state of the art vulmiddelen. Losse verflagen zijn vastgezet. Eveneens is de neus van Maria, een reparatie uit het verleden, geretoucheerd waardoor de kleur van de neus beter past bij het gezicht van Maria. 

Punt van aandacht blijft de beschildering. De verflaag is fragiel; dun en hard waardoor deze tijdens stoten, vastpakken, schuren van mantel of andere materialen gemakkelijk kan beschadigen (afsplinteren). Daarom blijft de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden, vooral bij het verkleden en verplaatsen van het beeld.

 

Meer informatie over de reis en het herstel van het beeld op onze website www.zoetelievevrouw.nl

  

-------------------------------

Voor de redactie: contactpersoon vanuit De Broederschap is Ted Sanders, 06 22315899,  tjm.sanders@gmail.com

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl