Bestuursleden broederschap koninklijk onderscheiden

Tekst: Paul Roovers 08-09-18

Monique van Dongen-Kok en Jan Schellekens hebben heel wat gemeen:

70 jaar oud, bestuurlijk actief op het gebied van kerk en welzijn én sinds zaterdag koninklijk onderscheiden. 

 

 

DEN BOSCH - De plebanie van de Sint-Jan was zaterdagmiddag het decor voor een feestelijke bijeenkomst. Locoburgemeester Huib van Olden reikte er twee koninklijke onderscheidingen uit. Zowel bij Monique van Dongen-Kok uit Rosmalen als  Jan Schellekens uit Den Bosch  speldde hij de versierselen op die horen bij lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.  Beiden zijn onderscheiden vanwege hun verdiensten voor onder meer de Broederschap van onze Lieve Vrouw in Den Bosch.

Monique van Dongen is sinds 1990 bestuurslid van de broederschap die onder meer de Mariakapel en het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch onderhoudt en alle vieringen in de Meimaand organiseert.  Sinds juni 2013 is zij Proost (voorzitter) van de Broederschap. Mede door haar gedrevenheid en inzet zijn de banden met vele zusterorganisaties in Nederland en België versterkt. Monique van Dongen is sinds 2013 ook bestuurslid van senioren-symfonie-orkest Toermalijn.

Jan Schellekens is al  sinds 1978  bestuurslid van de Vincentius Vereniging in Den Bosch. Hij was ook bijna 40 jaar voorzitter van de werkgroep die de boekenbeurs organiseert.  Hij is ook al bijna 40 jaar bestuurslid van de broederschap. Sinds 1985 is hij voorzitter van de Aleida van Berckel Stichting die hulp aan jongeren biedt. En sinds 1993 voorzitter van de R.K. Stichting Jongerenbelangen. Ook organiseert hij het gratis toegankelijke Lionsconcert in Den Bosch voor minder validen uit Brabant en Limburg.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl