Meimaandthema: Maria, een weg naar Christus

Zondag 13 mei 2018: subthema Bescherming en bemoediging vanuit Gods Liefde

Lezingen:

EERSTE LEZING: Handelingen der Apostelen H. 1, 15-17, 20a, 20c-26

TWEEDE LEZING: Eerste brief van de Apostel Johannes H.4, 11-16

EVANGELIELEZING: Johannes H. 17, v. 11b-19

Celebrant: dhr. G. van Meeteren, kapelaan van de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist (Sint Jan)

Vandaag vieren we het feest van Maria en we vieren moederdag.  Geweldig dat dit samenvalt.

Het is goed om op deze dag onze moeders verwennen.

Volgens mij is het zo dat naarmate je ouder wordt, je dit meer en meer gaat waarderen.

Als ik kijk naar mijn eigen moeder wat ze wel niet allemaal gedaan heeft.

Ze stond klaar als wij van huis kwamen. Altijd geïnteresseerd hoe de dag was.

En ze was een dokter voor al die keren dat ik van de trap gestuiterd was, van de schommel was gevallen, mezelf had bezeerd etc.

En zo kan ik doorgaan. En als een moeder al zo kan zijn,.....

Hoeveel te meer onze hemelse moeder.

Wij hebben een voorspreekster; Maria. Wij hebben een kracht en troost bij Maria.

En we mogen Maria onze moeder noemen. Jezus heeft aan het kruis gezegd: "Vrouw zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder".

 

En als we kijken naar de kathedraal; hoeveel mensen kaarsjes opsteken.

Tijdens het rozenkransgebed op vrijdag is het een in- en uitgaan van mensen.

En dit niet alleen omdat Maria er zo mooi bijstaat, maar Maria is ook onze kracht, onze troost.

Wie weet hoeveel tranen er achter elke kaars zitten. wie weet hoeveel problemen, zorgen er achter elk weesgegroet schuilt.

En Maria kan ons die rust geven. Maria zal ook altijd naar haar zoon wijzen, naar Jezus.

Jezus die zegt; ik ben zachtmoedig en nederig van hart.Kom met jullie lasten naar mij toe.

 

Een moeder kan haar kinderen troosten Hoeveel te meer kan Maria dit. Zoals een moeder haar kinderen troost

zo ook Maria.

Wij kunnen elkaar troosten, een steun zijn voor elkaar,

maar er is lijd en pijn, die mensen niet kunnen oplossen,

maar Maria kan ons wel helpen en sterken.

 

in het magnificat bidt Maria; God heeft grote dingen gedaan. Ook bij ons wil God grote dingen doen;

Hij wil ook aan ons zijn barmhartigheid laten zien

 

Vandaag is eigenlijk het feest van Maria van Fatima. Daar vroeg Maria te bidden voor de bekering van de zondaars.

Ze vroeg de herderskinderen daarvoor te bidden en offers te brengen. We vragen ons misschien wel eens af: waarom moet ik lijden?

Waarom overkomt mij deze pijn? We kunnen zien dat Maria die offers ook kan gebruiken, zoals gebeden.

Vragen we in deze mis dat onze liefde voor Maria mag groeien. 
En voor alle intenties die worden toevertrouwd aan onze Zoete Lieve moeder.

Dat zij deze gebeden mag voorleggen bij haar Zoon, Jezus Christus,

Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl