Meimaand

Ieder jaar verzorgt de Broederschap tijdens de meimaand alle vieringen. In de weekenden op zaterdagmiddagen om 12.30 uur (GEWIIJZIGD) en op alle zon- en (katholieke) feestdagen (om 7.00 uur, 8.30 uur, 10.00 uur en 11.45 uur. Bijna alle vieringen worden mede vorm gegeven door de aanwezige gildes en koren. Op de tweede zondag van de meimaand is er na de mis van 11.45 uur de bidtocht door de stad over de 14e eeuwse beeweg, waarbij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt rondgedragen door de straten van Den Bosch langs de route van de aloude beeweg die vanaf de middeleeuwen wordt gelopen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl