Maria in de bijbel

Bijbelteksten rondom Maria en Haar Zoon Jezus Christus

- op de achtergronden per webpagina  afbeeldingen van Jesaja en de Evangelisten -

Muziek op de achtergrond: Maria die soude naar Bethlehm gaan (Kerstlied)

Jesaja                                     Lucas                                          Marcus                                        Johannes                                    Matteüs

Bron/inspiratie: Het leven van maria/ Leven in Gods tegenwoordigheid

Karmel Boxmeer 2000. Auteur: Sanny Bruins o.carm.

Publicatie uitgegeven met steun van de

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl