Home / Maria /

Mariamantels door het jaar heen

Welke mantel draagt Maria?

Het beeld van de Zoete Moeder in de kapel is regelmatig voorzien van een andere mantel. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mantels die regelmatig om de schouders van Maria hangen. De Voile mantel (Goede Vrijdag) is niet afgebeeld.

Schutsmantel

  • Pasen octaaf (tot en met beloken  Pasen (2e zondag van Pasen)
  • Meimaand
  • Noveen 7-15 juli
  • Maria tenhemelopneming15 augustus

Oude Schutsmantel

  • Deze is te kwetsbaar en wordt niet meer gedragen

Van Susante-mantel

  • Juli en augustus

Bontmantel

  • Kerstperiode tot en met 2 februari (Maria Lichtmis)

Allemantel

  • 8 september, gedurende een week

Rode mantel

  • In de tussenliggende periodes draagt Maria de rode mantel
Schenking/uitleg van de Allemantel door kunstenares Nelleke de Laat in het Brabantse dialect. (De Zoete Lieve Vrouw draagt de Allemantel zoals hier boven aangegeven in de jaarcyclus). Met ook een kleine bijdrage van oud- premier Dries van Agt.