Maria

Maria,

Je bent er

in de grote Sint-Jan,

dag en nacht

licht en duister

zomer en winter

vreugde en verdriet:

je bent er, 

zonder woorden

luisterend

je hoort me

ik zie het

woordeloos sprekend:

Je bent er, 

hand op mijn schouder

hoop naar morgen

kracht om op te staan

glimlach en troost

sprekende stilte:

Je bent er, 

als ik weg ga

als ik niet aan je denk

als ik opga of onderga

teken aan de hemel

Pinkstervuur

Gods lieve kracht:

Je bent er, Maria

Zoete Lieve Vrouw

Plebaan G. van der Camp, (zaliger) 

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl