Maart 2018

In deze maand is door de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw via een persconferentie en via plebaan (pastoor) Geertjan van Rossem bekend gemaakt dat het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van 22 maart tot en met 30 maart naar Maastricht is gegaan naar een restauratieatelier om de staat van het beeld te bezien en daar waar nodig te verbeteren.

Hierboven: aankondiging van het onderzoek begin maart 2018

Hiernaast: onderzoek in het atelier te Maastricht en terugplaatsing.

Hieronder: beelden van de terugplaatsing op Goede Vrijdag 30 maart 2018.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl