Maria en het openbare optreden van Jezus

Terwijl hij zo aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: "Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed". Maar hij sprak: "Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden"

Wederom een voorbeeld van aards denken en hemels denken dat naast elkaar staat, maar indirect elkaar aanvult. Een overstijgende intrinsieke wijze van denken die Jezus vanuit Gods Zijn aan zijn toehoorders aandraagt.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl