Bossche Maria Noveen
Zoete Lieve Vrouw bid voor ons

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zoete-moeder-van-den-bosch-bindt-negen-dagen-lang-de-strijd-met-corona-aan~ab02a28a/

Vesper Biddend Verbonden (gebedscircel Nederlandse bisdommen) zondag 22 maart 2020, kijk terug...

https://www.npostart.nl/vesper-biddend-verbonden/22-03-2020/KN_1713645

Vanuit de Franse bedevaartplaats Lourdes is een wereldwijd verzoek gedaan om gedurende een noveen te bidden om Maria’s voorspraak voor steun en kracht aan eenieder om de pandemie van het coronavirus te doorstaan. De noveen beslaat een 9-daagse periode van 17 maart tot en met 25 maart 2020 (de Feestdag van de Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap). Graag sluiten we daar als bedevaartsplaats van de Zoete Moeder op aan.

Iedereen kan meedoen. Bijvoorbeeld door een gebed uit te spreken tijdens het branden van een kaars bij het beeld van de Zoete Moeder in de kapel, of met een kaars bij een Mariabeeldje thuis.

In ’s-Hertogenbosch zullen zusters en broeders van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw individueel op deze dagen en zolang als dat mogelijk is, de Bossche Beeweg/bedevaartsroute in de binnenstad lopen.

Ook u kunt aansluiten door deze beeweg op eigen persoonlijke wijze INDIVIDUEEL te lopen. In de Mariakapel liggen daartoe vanaf 17 maart 2020 plattegronden met de route ter beschikking. De Sint Jan – en daarmee ook de Mariakapel – is dagelijks geopend van 8.00-17.00 uur. Op zondag vanaf 9.00 uur.

HET IS GEENSZINS DE BEDOELING DAT MENSEN IN GROEPEN GAAN LOPEN. Dit ter voorkoming van verdere besmetting. Gepaste afstand tot elkaar blijft ook hierbij het devies.

https://www.facebook.com/BroederschapvanOnzeLieveVrouw/

wo. 25-3-2020, 12.00 uur wereldwijd gezamenlijk gebed van het Onze Vader tgv Maria Boodschap en

vr.  27-3-2020, 18.00 uur een extra Urbi en Orbi-zegen door Paus Franciscus vanaf het Sint Pietersplein.

Broederschap

van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

onder den titel van 

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl