Maria en het kruis van Jezus

...bij Jezus' kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder,

Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad,

zei hij tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon."

Vervolgens zei hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder."

En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.....

Als enige Evangelist noemt Johannes de aanwezigheid van Maria, de moeder van de Heer, bij het Kruis. Daar, waar een zwaard figuurlijk haar hart heeft doorboord, zoals de oude Simeon voorspelde. In zijn lijdensweg zorgt Jezus ervoor dat Maria op aarde niet alleen achterblijft door Haar te koppelen aan de leerling, Johannes, die hij liefhad. Hij droeg zorg voor Maria, zoals Maria dienend en op de achtergrond  in Jezus' leven altijd zorg voor Hem droeg.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl