Ontvangenis van Maria

Een twijg ontspruit aan de stronk van Jesse, 

Een scheut ontbloeit zijn wortel.

De geest van de eeuwige rust op hem,

een geest van wijsheid en besef, 

een geest van raad en sterkte,

een geest van kennis en ontzag voor de Eeuwige.

Ontzag voor de eeuwige ademt hij.

De tekst van Jesaja verwijst naar de menselijke en goddelijke oorsprong van Jezus. Uit Maria, uit het geslacht van Jesse en David, wordt Jezus geboren, overschaduwd door de Heilige Geest

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl