Aan herstel en onderzoek van het beeld van de Zoete Moeder zijn veel kosten verbonden. De Broederschap heeft tot taak om zorg te dragen voor het beeld. Daarom vragen we donateurs, bezoekers van de Sint Jan en iedereen die Maria een warm hart toedraagt deze operatie te ondersteunen. Dat kan door een (extra) donatie te doen aan de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch of door een kleine replica te kopen van het beeld van de Zoete Moeder. In 2016 is een 3d scan gemaakt van het beeld, daarmee is nu de replica gemaakt, een beeldje van 22 cm hoog en uitgevoerd in licht eiken imitatiehout. Het is onbeschilderd, maar een exacte kopie met de unieke gelaatsuitdrukking. U kunt het beeldje bestellen door 50 euro over te maken op rekening NL78ABNA0464921708, ten name van Broederschap O.L.Vrouw. Vermeld bij uw bestelling duidelijk uw email-adres of uw huisadres! Wij berichten u dan wanneer u het beeldje kunt afhalen. U kunt het in de loop van het voorjaar verwachten.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl