Sint Willebrordus Esch, zondag 6 mei 2018;

vendelen na de H. Mis in de Sint Jan van 11.45 uur. Vendelen/gilde-eer

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden

Kring Maasland

De Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch is de Kring Maasland van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden erkentelijk voor de gilde-eer die tijdens de jaarlijkse meimaand op de zaterdagavonden, zon- en feestdagen door vele gilden van deze Kring van heinde en verre wordt gebracht aan het miraculeuze beeld van de Zoete Lieve Vrouw. Dit wordt incidenteel ook door gilden van andere Kringen van de Federatie gedaan.

De Gildekring Maasland is opgericht op 9 maart 1935 in de Orangerie van
het kasteel Maurick te Vught en heeft thans 46 aangesloten gilden.

Gilde Sint Barbara Veghel na de 3e Heilige Mis op Eerste Pinksterdag 20-5-2018 

Film hierboven... Gilde-eer. Gilde Sint Barbara en Onze Lieve Vrouwe Schuts Vlijmen op zondag 19 mei 2019 om 11.15 uur Parade 's-Hertogenbosch

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl