Bedevaart Vughts gilde 2013

Gilde-eer op de Bossche Parade 

Hemelvaartsdag: bedevaart en Geraniummarkt

Plechtige omgang eerste helft 20e eeuw

2010 gilde Sint Janskathedraal 

1933 Plechtige omgang 

Bidtocht in mei

Het lied van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Als Lieve Vrouw komt ook de Zoete Moeder van Den Bosch enkele malen in dit lied voor in beelden.De Belgische periode van 1629-1853 heeft hier nog sporen achtergelaten. De Zoete Moeder voelt ook nog steeds als Vlaams.... 

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl