This page contains information concerning

the marytradition of the Sweet Mother of

's-Hertogenbosch/Den Bosch in german, french and english. Support our tradition?

https://www.zoetelievevrouw.nl/contact

Diese Seite enthält Information der Mariatradition von der

Süßen Lieben Mutter der Stadt 's-Hertogenbosch/ Den Bosch, Niederlande

in english, französisch und deutsch. Unterstützung unserer Tradition?https://www.zoetelievevrouw.nl/contact

Ce page contient l'information de la tradition mariale de La Mère Douce

de Bois-le-Duc ('s-Hertogenbosch/Den Bosch) aux Pays-Bas dans les

langues anglais, allemand et francais. Supporter notre tradition? https://www.zoetelievevrouw.nl/contact

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl