contact opnemen?                  Lidmaatschap?

Lidmaatschap kost € 7,50 per jaar.

(membership, Mitgliedschaft, Adhésion)

 

Daarvoor ontvangt u:

* tweemaal per jaar onze nieuwsbrief en

*  in april het meimaandboekje (hierin staan de vieringen van mei met tijdstippen, koren, gilden en lezingen opgenomen)

 

Daarnaast bent u tweejaarlijks op 7 juli (de even jaren) welkom op onze ledendag en ondersteunt u het werk van de Broederschap.

 

U kunt zich aanmelden (naam, adres, emailadres) door een mail te sturen naar:

 

leden@zoetelievevrouw.nl

Uw gegevens worden enkel voor genoemde activiteiten gebruikt.

T: 06 13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl