Hier kan tekst komen

Hier kan tekst komen

De Broederschap van onze Lieve Vrouw richt zich op de verering van de Heilige Maagd Maria, de moeder Gods. Zij onderhoudt daartoe allereerst de Mariakapel waarin het miraculeuze beeld van de Zoete Moeder staat. Verder organiseert de broederschap ten tweede alle vieringen gedurende de Meimaand in de Sint Jan. Dit doet de Broederschap samen met de plebaan (pastoor).  De regievoering van de meimaand betreft het goed laten verlopen van de vieringen. De Brabantse gildes uit met name de kring Maasland van de Meijerij nodigt zij voor gilde-eer uit. Ook koren van dichtbij en ver dragen tijdens de missen hiertoe bij. Uiteraard ontbreekt de beroemde eigen Schola Cantorum van de kathedraal daarin niet. Ook de priesters/voorgangers worden door de Broederschap en de plebaan uitgenodigd. Ten slotte is de bidtocht op Moederdag belangrijk. Deze vindt na de laatste (vierde) viering omstreeks 13.00 uur plaats. De 2 kilometer lange tocht loopt dwars door het Bossche stadscentrum. Deze tocht staat ook bekend als de 14e eeuwse “beeweg” (bidweg/processieweg). In deze tocht lopen naast vele gelovigen ook broederschappen van heinde en verre mee. Ook de organisatie hiervan wordt door de Broederschap opgepakt.