Home /

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Marianoveen Zoete Moeder van Den Bosch (7 juli 2020 -15 juli 2020)

Traditioneel vindt in deze periode vanaf de Feestdag van de Zoete Moeder een noveen plaats (9-daagse bezinnings-en gebedsperiode) waarin om Haar voorspraak wordt gebeden.

Op 7 juli 2020, de Feestdag van de Zoete Moeder, vindt om 8.30 uur een H. Mis plaats mede ter ere van Haar in de Sint Janskathedraal.  Om 12.00 uur ’s middags vindt er een Rozenkransgebed plaats meteen gevolgd door de Eucharistieviering van 12.30 uur waarin de Zoete Moeder ook mede centraal staat. Om 19.00 uur is er de plechtige Openingsviering van de Noveen, waarin de Broederschap van Onze Lieve Vrouw acte de présence zal geven na vooraf of nadien de Beeweg te lopen of gelopen te hebben.

Op 15 juli 2020 om 12.30 uur vindt de sluitingsviering plaats vanuit de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. In de 7 tussenliggende dagen van de Noveen zijn er dagelijks eucharistievieringen om 8.30 uur ’s ochtends en 12.30 uur ’s middags, zoals gebruikelijk,waarin in deze periode speciaal de Moeder van de Heer om haar voorspraak wordt gevraagd voor alle gelovigen.

Doe u mee? Met bijvoorbeeld een dagelijkse kaars bij een beeld van de Zoete Moeder thuis, een Wees Gegroet, het lopen van de Beeweg in de Bossche binnenstad samen met leden van de broederschap?  Of door het bijwonen van een of meerdere van de Eucharistievieringen in onze mooie kathedraal? Uw gebed ondersteunt ons allen en bovenal een betere wereld, op de wijze waarop God dit behaagt.

Zoete Moeder van Den Bosch, bid voor ons!

‘s-Hertogenbosch, juli 2020

Broederschap van Onze Lieve Vrouw.