Home /

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Gebed van de Zoete Lieve Vrouw

Heilige Maria

Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van deze stad, in dit heiligdom dank ik God omwille van U,  want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden. Alles wat mijn hart bezighoudt,  vertrouw ik toe aan U, Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen. U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging, zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven.  Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.