Verzorgingshuizen: vrijdag 11 mei 2019 .

Sinds 2018 wordt door de broederschap actief de verbinding gelegd met verzorgingshuizen in de gehele gemeente 's-Hertogenbosch. De broederschap kiest ervoor om iedereen, vanaf jong, maar ook rijp,  in de meimaand te betrekken. Dit jaar nodigen we verzorgingshuizen uit voor vrijdag 10 mei 2019 voor de mis van 11.00 uur. De bedevaartgangers bieden we van te voren een kop koffie met iekkers erbij aan alvorens we de Heilige Mis bijwonen in de Sint Janskathedraal. 

Wilt u jaarlijks hiervoor ook in aanmerking komen met uw verzorgingshuis? De broederschap benadert u in het najaar met het verzoek om voor de meimaand te komen. Maar ook zelf kunt u contact leggen met de broederschap (zie onder het kopje contact). We verwelkomen u graag tezamen met de begeleiders.

26 mei 2018. Verzorgingshuizen Mariaoord, Rosmalen en De Hooghe Clock 's-Hertogenbosch van Vivent.

12 mei 2018. Koffie, wat lekkers en napraten.

Van Neynselgroep/De Grevelingen. Kleinste foto's.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl