Een meimaand lang extra aandacht voor Maria

Bron: Het Klaverblad, donderdag 9 mei 2019

9 mei 2019 AlgemeenDen Bosch

Mei is traditioneel de maand waarop de Zoete Moeder op veel belangstelling kan rekenen. De Broederschap van OLV van Den Bosch organiseert ook dit jaar, vaak in samenwerking met anderen, (nieuwe) activiteiten om deze Mariaverering actueel en levendig te houden.

Het hoogtepunt van de meimaand is de bidtocht op 12 mei, aansluitend aan de mis van 11.45 uur. Vanaf 13.00 uur trekt een lange stoet door de straten van ’s-Hertogenbosch. Het eeuwenoude beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt gedragen door de leden van de Broederschap. Gilden zorgen voor muzikale begeleiding, terwijl de zangers van de Schola Cantorum van de Sint-Jan passende liederen zingen. In de processie lopen ook de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. De Korte, plebaan Blom van de Sint-Jan en andere priesters, samen met leden van Maria-Broederschappen uit Delft, Roermond, Susteren, Weert en Mechelen. Ook de Ridderorde van het heilig graf van Jerusalem is aanwezig. NB Bij slecht weer vindt de bidtocht plaats IN de Sint-Janskathedraal.

Speciale aandacht voor ouderen en jongeren
Op vrijdag 11 mei komen uit 5 Bossche verzorgingshuizen bewoners met begeleiding de meimaand vieren bij Maria. Bij 4 vieringen gedurende de meimaand zijn jonge vormelingen betrokken. Zij lopen vanuit 4 verschillende parochies kilometers door de Bossche Meierij, de Langstraat en de Bommelerwaard om een viering bij te wonen. Op verzoek van en in samenspraak met de Broederschap spreken zij de lezingen en de voorbeden uit.

Vieringen
Ieder weekend zijn Bosschenaren, pelgrims en andere bezoekers van ‘s-Hertogenbosch van harte welkom bij de heilige missen. Elke zaterdag om 19.00 uur, op zon- en feestdagen om 07.00, 08.30, 10.00 en 11.45 uur.

Blauw-witte binnenstad
Er zijn dit jaar nog meer (horeca)bedrijven, organisaties en privépersonen die de gevel van hun pand versieren met een vlag in Maria-kleuren (blauw-wit). Dit biedt een feestelijk aanzicht voor de inwoners en bezoekers van Den Bosch.

Traditie
Ieder jaar is de Sint-Jan in mei het middelpunt van de verering van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Duizenden pelgrims vinden vanuit heel Brabant en daarbuiten hun weg naar de kathedraal. Om een kaarsje op te steken bij Maria, hun zorgen en dank uit te spreken, om een van de heilige missen bij te wonen en om elkaar te ontmoeten op een van de vele terrassen aan de Parade. Iedere dag zijn ze welkom in de kerk bij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw waaraan al zoveel wonderen zijn toegeschreven die staan opgetekend in het Mirakelboek dat aan haar voeten ligt.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl