Bonifatiusdagen afgesloten met processie

10 jun. 2018 | Nieuws

Bron: in-Dokkum


Als onderdeel van de Bonifatiusdagen vertrok zondagmiddag vanaf de Roomskatholieke kerk een processie door de binnenstad van Dokkum naar de Bonifatiuskapel.

 

Tijdens de processie door de binnenstad op zondagmorgen naar de Bonifatiuskapel, gingen de mantels die zaterdagavond werden tentoongesteld mee en daarna werden zij tentoongesteld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voorafgaand aan deze processie was er een viering in de Sint-Bonifatiuskerk waar tevens het 25-jarig priesterjubileum van bisschop Ron van den Hout wordt gevierd.

 

Bijzondere gasten in de processie waren het Brabants St. Jorisgilde uit Diessen en de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

 

Ook liepen de commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Marga Waanders en wethouder Pietsje de Graaf in de stoet mee. In de kapel was een oecumenische ontmoeting met een lunch en als afsluiting was er een gebedsviering met medewerking van mgr. dr. C.F.M. van den Hout, dominee H. de Vries, dominee T. van der Wekken en het Kathedraal Kapittel van het bisdom Groningen – Leeuwarden.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl