Bidtocht in Bossche binnenstad met bisschop De Korte en plebaan Blom

Auteur: Marc Brink

Bron: Brabants Dagblad 8 mei 2019

DEN BOSCH - Na de mis van 11.45 uur in de Sint-Jan vertrekt op 12 mei om 13.00 uur de traditionele  bidtocht door de Bossche binnenstad. Het eeuwenoude beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt gedragen door de leden van de Broederschap van OLV van Den Bosch. Gilden zorgen voor muzikale begeleiding, terwijl de zangers van de Schola Cantorum van de Sint-Jan passende liederen zingen. 

In de processie lopen ook de bisschop van Den Bosch, Mgr. De Korte, plebaan Blom van de Sint-Jan en andere priesters, samen met leden van Maria-Broederschappen uit Delft, Roermond, Susteren, Weert en Mechelen. Ook de Ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem is aanwezig.

Als de weersomstandigheden slechte zijn dan wordt de processie in de Sint-Jan gehouden. Dat was vorig jaar ook het geval.

Vervroegen 

 De Broederschap besloot vorig jaar om de bidtocht te vervroegen naar 13.00 uur. De Broederschap hoopt(e) daarmee op meer deelnemers dan gebruikelijk. Het tijdstip sluit ‘logischer’ aan op alle activiteiten in de ochtend in de Sint-Jan. Gildes die daar zijn voor de mis van 11.45 uur kunnen meelopen. 

Volgens een volkslegende zou het Mariabeeld in 1315 een nachtelijke rondgang hebben gemaakt in Den Bosch, waarna de bevolking verlost werd van een pestepidemie. Ter herinnering hieraan is in 1368 de processie ontstaan langs dezelfde weg die het Mariabeeld gelopen zou hebben. De eerste jaren van de processie werd een ander Mariabeeld gedragen. Want het huidige ‘wonderbeeld’ is pas later gevonden in een van de bouwloodsen van de Sint-Jan.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl