Mw. M.van Dongen,

proost van de broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, kerkelijk Pro Ecclesia et Pontifici onderscheiden.

Op het Feest van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch op 7 juli 2018 ontving Monique van Dongen, tot september 2018 Proost van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, de allerhoogste Pauselijke onderscheiding die een leek kan ontvangen van de paus, i.e., de Pro Ecclesia et Pontifici.

 

Deze hoge onderscheiding wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten minste 45 jaar oud zijn en zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de Kerk, of die zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt. Monique van Dongen ontving de onderscheiding uit handen van plebaan van Rossem en werd meteen daarna gefeliciteerd door bisschop de Korte.

Bijgaand de link naar de tekst van het Brabants Dagblad over dit heuglijke gebeuren

https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/pauselijke-eer-voor-proost-broederschap~a02e58e1/

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl