Mariabeeldje aan gevel Keershuis wordt teruggeplaatst

BRON: https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=253&artikel=16122 (BEWERKT!) 

GEPUBLICEERD OP: 28-04-2019 | GEWIJZIGD OP: 28-04-2019

 


Maandag 29 april 2019, in de vooravond, is aan de zijgevel van het Keershuis in de Lepelstraat hoek St.Jansstraat ‘Moeder met Kind’ teruggeplaatst. Dat kleine beeldje is in het afgelopen jaar gerestaureerd en opnieuw in goud gepolychromeerd door Mirjam Bersten in Amersfoort. Plebaan Vincent Blom heeft het beeldje ingezegend voordat het teruggeplaatst werd. Tegelijk is van dit beeldje langs de historische omweg van de Zoete Moeder, dat nog geen lange voorgeschiedenis kent, alles gedocumenteerd.

 

Oorspronkelijk bevond zich op deze plek  een ander beeldje 'Moeder met Kind'. Dat verdween. Toen is in 1983 door een anonieme Zustercongregatie aan de toenmalige 'Vereeniging Stille Omgang' een nieuw houten beeldje geschonken. Dat werd op 16 oktober 1983 ingezegend. De maker is H.Suyskens.

Oude situatie voor de restauratie van het beeld.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl