Meimaandthema: Maria, een weg naar Christus

Zaterdag 26 mei 2018. Subthema: Gevouwen handen vormen samen een brug.

Lezingen

EERSTE LEZING:  Deuteronomium, H. 4, v. 32-34, 39-40

TWEEDE LEZING: Romeinen H. 8, 14-17

EVANGELIELEZING:Matteüs, H. 28, v. 16-20

Celebrant:: dhr. G. van Meeteren, kapelaan van de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist (Sint Jan) 

Men zegt wel eens: herhaling is de moeder van alle wijsheid.

Vandaag zijn we hier in ’s-Hertogenbosch bij Onze Zoete Lieve Vrouw.

Maria staat hier naast het priesterkoor met een mooie mantel, omringd door bloemen en kaarsen.

Maar onze Maria hier heeft geen makkelijke tijd achter de rug.

Lang geleden, meer dan 600 jaar gelden, in het jaar 1380, was het in de maand januari, in tegenstelling tot nu, een koude winter.

En een jonge arbeider zocht tussen de rommel naar iets wat brandbaar was en hij vond een bestoft en beschimmeld houten beeld.

Het leek niet op een Mariabeeld en de linkerarm ontbrak.

Maria zou verbrand zijn geweest,als de bouwmeester hem niet tegengehouden had toen de jonge man klaarstond om het beeld in stukken te hakken.

De arbeider schrok en vroeg God en Maria om vergiffenis. Hij bracht het beeld naar de Sint-Janskerk om het een plaatsje te geven.

Maar aangezien het niet het mooiste beeldje was, werd deze niet in de kerk geplaatst.

Een broeder plaatste het beeld uiteindelijk in een van de straalkapellen achter het  hoogaltaar aan de zuidzijde.

Maria kreeg vervolgens weer een andere plek, en bij het schilderen van de kerk vroeg de vrome broeder of de schilder

Maria ook geschilderd kon worden. De schilder echter bestreek lachend de wangen van Maria waardoor het beeld nog lelijker werd.

Opdat het beeld weer een beetje voor de dag kon komen, werd er een mooie mantel om Maria heen geslagen

en wilde de broeder het ontbrekende kindje Jezus weer vinden. Toevallig zag hij in de Orthenstraat kinderen met het beeldje spelen.

Zo werden Maria en Jezus weer verenigd.

Het Brabants Dagblad schreef in 1988:  toen kwam de kentering. Nadat een vrouw het beeld bespot had, verscheen Maria haar in de nacht en berispte haar omdat zij gezegd had dat Maria lelijk was.  De vrouw schonk toen een geldbedrag om het beeld over te schilderen. Minder gunstig liep het af met een vrouw, die het beeld beschuldigde van geelzucht. Zij viel verlamd neer en moest twee weken blijven liggen tot ook zij een geldbedrag schonk. Daarop genas zij.

En vanaf dat moment gebeurde het dat er mirakels gebeurden en zo zijn ook de pelgrimstochten begonnen.

De mirakels zijn opgeschreven in het boek wat hier bij Maria ligt.  Dat is in het kort de geschiedenis van Onze Zoete Moeder.

Maar vandaag de dag trekken nog steeds duizenden mensen naar Maria toe. Met vreugde, verdriet, blijdschap en zorgen.

En nu zijn wij ook hier samen; van heinde en verre zoals men dat zo mooi zegt.

Ik had laatst de mis gevierd en toen kwam ik in  gesprek met mensen uit Rotterdam. Maria trekt de mensen naar haar toe en zal weer verder wijzen naar haar Zoon; Jezus Christus.

In het Magnificat bidt Maria; “van nu af zullen alle volken mij zalig prijzen”.

Vragen we in deze mis om de genade dat onze liefde tot de Zoete Lieve Moeder mag groeien en toenemen.

Als we kijken naar de geschiedenis; Maria tussen de rommel, Maria die maar geen plaats kon krijgen, Maria die belachelijk gemaakt werd,

maar ook Maria die geliefd werd, Maria die een mantel kreeg.

Welke plek geven wij Maria? Laten wij Maria eren en liefhebben. En bidden we voor alle mensen die hier naar Maria komen

en voor alle intenties die worden toevertrouwd aan onze Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl