Een afvaardiging van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw was aanwezig bij de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. De Omgang wordt jaarlijks gehouden uit dankbaarheid dat Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog groot leed bespaard is gebleven. Kleurrijke groepen die het leven van Maria en de dank van Bergen op Zoom jaarlijks op deze wijze uitspreken en uitbeelden aan/over Maria. Een prachtig religieuze en cultuur-historische traditie, die herinneringen oproept aan de aloude Bossche plechtige omgang zoals die tot 1967 in Den Bosch gangbaar was. Een traditie om te koesteren, Bergen op Zoom! Zie ook de berichtgeving hierover van Omroep Brabant van 24 juni 2018 hierboven. En de YouTube impressie links van de tekst. Fantastisch!

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl