Sint-Jan in Den Bosch alleen open voor gebed en bezinning

Auteur: Peter de Bruijn 24-03-20

Bron: Brabants Dagblad

DEN BOSCH - De Sint-Jan en de Mariakapel in Den Bosch blijven voorlopig open voor persoonlijk gebed en bezinning. Alle liturgische vieringen in het weekeinde, maar ook door de week komen te vervallen. Dat wordt op acht plekken in en rondom de kathedraal nog eens extra duidelijk gemaakt. 

De bankjes in de Mariakapel zijn vanochtend vervangen door stoelen waarop de mensen kunnen bidden. Aanvankelijk stonden er negen stoelen in de kapel. Die werden later in de ochtend teruggebracht tot drie. ,,We hebben de ruimte aangepast aan de normen die nu gelden”, aldus plebaan Vincent Blom. 

Huwelijken en uitvaarten

,,Wat er met de huwelijksvieringen en uitvaartdiensten moet gebeuren is nog niet duidelijk. ,,Daar is woensdag overleg over tussen de overheid en alle kerkgenootschappen in ons land”, aldus Blom. ,,Er zijn vanochtend al drie huwelijken in de Sint-Jan uitgesteld.”

Cholera-epidemie

Blom heeft de geschiedenisboeken erop na geslagen.  ,,Ik heb gelezen dat de Bossche kathedraal ruim 150 jaar geleden in 1866 helemaal dicht was vanwege een cholera-epidemie. Dat was vanwege besmettingsgevaar.  Zelfs het Mariabeeld in de kapel kon toen niet meer worden bezocht. Toen is ook spontaan het idee ontstaan om de oude bidweg weer te gaan lopen.” 

,,De paus heeft alle christenen opgeroepen om woensdag op de dag van Maria-Boodschap om 12.00 uur in alle delen van de wereld het ‘Onze Vader’ te bidden”, aldus Blom. ,,Beiaardier Joost van Balkom speelt op dat tijdstip het gebed vanuit de toren van de Sint-Jan op het carillon.” 

De klokken klinken woensdagavond om 19.00 uur ook  weer voor de mensen die ziek of overleden zijn. De kathedraal is dan open tussen 18.30 uur en 20.00 uur om een extra kaarsje in de Mariakapel aan te steken.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl