Maria Tenhemelopneming - 15 augustus 2018

Lezingen:

EERSTE LEZING: Apokalyps/Openbaringen H.11,vers 19a; H. 12, verzen 1-6a en 10ab

TWEEDE LEZING: 1 Kor. 15,verzen 20-26

EVANGELIE:     Lucas  H. 1,verzen 39-56 (C-jaar)

Celebrant: Dhr. G. van Meeteren,kapelaan van de parochiële eenheid Johannes en Maria 's-Hertogenbosch

Vandaag vieren we het Hoogfeest  van Maria ten Hemelopneming.

En we zijn hier nu samen om dat te doen wat Maria in het evangelie bad;

van nu af prijst elk geslacht mij zalig, want Gods keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd.

Maria is zo groot, omdat ze zo klein was, zo nederig.

En het leven van Maria was niet anders dan andere de vrouwen in haar tijd;

ze bad, ze werkte, ze ging naar de tempel. 

Maar toch was er 1 verschil;

alles wat ze deed, elk gebed, was verenigd met haar Zoon.

En het hoogtepunt van deze vereniging zien we op de berg van Calvarië, wanneer zij met haar zoon mee-lijdt.

Maria is haar Zoon in zijn paasmysterie gevolgd, en deelt daarom ook in de verrijzenis.

Waarom is Maria met ziel en lichaam in de hemel opgenomen?

Allereerst vanwege die verbondenheid, maar met name vanwege het feit dat Maria Jezus 9 maanden in haar schoot gedragen heeft.

Maria de eerste monstrans; zij was de drager van Gods Zoon.

En daarom zullen we dadelijk ook horen in de prefatie; terecht hebt Gij haar het bederf van de dood niet laten zien,

omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw Zoon, de Gever van alle leven.

Maria, met lichaam en ziel opgenomen in de hemel.

bidden we allereest uit dankbaarheid voor dit grote feest.

Een feest dat ook onze harten kan en mag vervullen;

Jezus heeft ons Maria als moeder gegeven.

Dus laten we ons verheugen dat onze moeder

met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen

en bidden we dat ook wij eens mogen delen in haar glorie.

Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl