Afscheid van een Bosch meisje dat gewoon heel veel van Maria houdt

Auteur: Linda Akkermans

Foto: Marc Bolsius

Bron: Brabants Dagblad 14 september 2018

DEN BOSCH - Als een moeder zorgde Monique van Dongen (70) bijna dertig jaar voor de Zoete Lieve Vrouw in de Sint-Jan.

Maar nu is ze dan toch écht gestopt. Met een lintje van de koning én van de paus.

Ze heette nota bene Maria, hoe krijg je het bedacht. En ze was zuster in het ziekenhuis waar de jongste dochter van Monique van Dongen - een tiener nog – drie maanden in coma lag nadat ze van haar fiets was gereden in Maaskantje. Daar aan dat bed op de intensive care sprak déze Maria de woorden: ‘Blijf ook goed voor jezelf zorgen. Want als ze het haalt dan wordt het een lange weg’. . . . . . . . . . . . .

Ze haalde het. De weg was inderdaad lang. En Monique van Dongen deed wat die zuster haar zei. Ze zorgde goed voor zichzelf. Ze ging weer aan het werk in haar eigen fysiotherapiepraktijk is Rosmalen. Ze stofte haar viool af. In het Noord-Brabants Museum genoot ze van de rondleidingen die ze er gaf en ze stond zelfs nog een tijdje als docente geschiedenis voor de klas op de school waar haar jongste tot voor dat ongeluk naartoe ging. En ze bleef voor die ándere Maria zorgen. Eerst als bestuurslid van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en na ruim twintig jaar werd ze er in 2013 proost en ging ze leidinggeven aan dat bestuur.

Nieuwe schutsmantel

En dat is nogal wat. Want dan hebben we het over ál die kaarsjes die door ál die mensen bij het Mariabeeld in de Sint-Jan worden aangestoken. Maar ook over de vieringen in de meimaand, de afsluitende bidtocht door de straatjes van de binnenstad, die nota bene in haar laatste jaar als proost werd afgelast omdat het regende. Ja, dat was jammer, maar niet meer dan dat, klinkt het opgewekt. ,,Ik kan van alles regelen, maar niet het weer.”

Onder supervisie van van Dongen kreeg Maria een nieuwe schutsmantel en dit jaar verliet het eeuwenoude beeld de stad om pas weer terug te keren na een ingrijpende facelift in Maastricht. Eerder was het van Dongen die de contacten legde met Hubert-Jan Henket, de bekende architect uit Boxtel. Hij nam vervolgens de renovatie van de Mariakapel op zich.

Maar nu zit het erop. In augustus werd ze zeventig - al zou je dat niet zeggen - en moest ze volgens de reglementen van het broederschap aftreden. Kreeg ze in juli al een pauselijke onderscheiding, afgelopen weekend bleek dat het óók zijne Koninklijke hoogheid had behaagd. De mooiste? ,,Die van de Paus is toch wel heel bijzonder”, zegt ze. ,,Ook omdat mijn ‘pappie’ een pauselijke onderscheiding heeft gehad. “

Och haar ouders, wat zouden ze trots zijn geweest. Op hun meisje, geboren en getogen onder de rook van de Sint-Jan. Toen al dichtbij de Zoete Moeder van Den Bosch. ,,Ik herinner me dat ik wel eens bang was als klein kind, als het onweerde of zo. En dat mijn vader dan zei: ‘Dat hoeft niet, kijk maar naar de toren van de Sint-Jan, áls de bliksem inslaat gebeurt het daar.”

Een fijn, Bosch geloof

Het was een katholiek nest, waarin ze opgroeide, zeker, maar het is heus niet zo dat het geloof een hoofdrol speelde. Welnee. ,,Op zondag gingen we naar de kerk, we staken regelmatig een kaarsje aan bij Maria. Maar het was nooit dwingend.” Ze vertelt over haar vier kinderen. De een komt nog wel in de kerk, de anderen minder. ,,Dat moeten ze helemaal zelf weten, ze zijn daarin vrij.”

Zelf bleef ze wel graag komen, ook toen ze met haar gezin naar Rosmalen verhuisde. ,,Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. De kerk was er gewoon altijd. Ik heb ook geboft met een fijn, Bosch geloof, met allemaal prettige mensen."

Thuis, of tafel ligt de ‘Monique’, de Glossy die ze voor haar maakten. Pagina’s vol gaat het over de harde werkster van Dongen, de betrokken vrouw, de bezige bij. ‘Warm’ is het woord dat vaak genoemd wordt, en ja, dat klopt ook wel, moet ze toegeven. ,,Dat vind ik ook belangrijk. Sámen christen zijn, de verbondenheid. Wat dat betreft vind ik het fijn dat de kerk weer wat warmer wordt.”

Troost, hoop en dankbaarheid

Het tekent haar. Hier zit geen vrouw van het chagrijn. ,,Ik ben gevoelig voor de mooie dingen van het leven", zegt ze zelf. Niet bij de pakken neerzitten, maar doorgaan. Niet afwachten, maar dingen oplossen. Ook bij Maria komt ze niet iets vragen. ,,Maria is voor mij troost, hoop en dankbaarheid, ze is er altijd voor me geweest.”

In haar omgeving hoorde ze dan wel eens schampere geluiden. ,,Mensen vinden je naïef als je gelooft, het lijkt soms wel een taboe." Dan: ,,Ik ben een rationeel mens, maar ja, ik geloof. Ik koester de wonderlijke dingen.” Met een lach: ,,Ik heb het ook wel eens tegen de bisschop gezegd: het ís toch ook maar een gelóóf!”

Hoe het nu verder moet met Maria zonder van Dongen? ,,Er zal een goede verhouding gevonden moeten worden tussen devotie en toerisme, want Maria wordt steeds belangrijker voor Den Bosch." En wat doen haar opvolgers als het woord ‘replica’ weer valt tijdens een vergadering, iets waar Van Dongen altijd op tegen was? Ze gaat het zien. Wat wel zeker is: ze zal blijven komen. ,,Als ik in de stad ben, moet ik er even langs.” Even een kaarsje, even een groet. Daar bij Maria.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl