Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.

O Gij kunt op dit feesttij

toch de beden niet versmaen

Van de honderden kind’ren

uit de stad, U zo waard

Die Gij, Moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard.

FOTOIMPRESSIE/films VIERING EN BIDTOCHT

12 mei 2019 11.45-14.00 uur

vanuit de Sint Janskathedraal

Dank aan Wim Koopman (foto's) en Theo Teeke Bonte (films) 

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch,

patrones van de parochiële eenheid

Johannes en Maria 

's-Hertogenbosch 

ECCE MATER TUA

(Zie hier uw Moeder)....

"Mij geschiede naar uw woord...."

Prayerrouteimpression, impression de procession, 

 

Sla uw ogen, o liefste,

goedertierenste Vrouw

Op uw kind’ren, zij bleven u,

o Moeder getrouw

Het geloof hunner vaad’ren

hielden z’altoos in eer.

Voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol ter neer.

O Maria, o zoetste,

o beminn’lijkste Maagd,

O Gij Moeder, wie nimmer

tevergeefs wordt gevraagd.

Wees een schutsvrouw den Bisschop

die uw kind’ren geleidt,

Die talenten en krachten

aan uw eer heeft gewijd.

O, Maria,

O, Zoete Lieve Vrouw dezer stad,

Gij waart altoos haar glorie

en haar dierbaarste schat.

Geef, dat z’immer beware

het aloude geloof.

Ach gedoog niet, o Moeder,

dat men t’ooit haar ontroov'.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl