Zoete Moeder ontvangt hulp van boven in Den Bosch

Auteur: Chris Korsten

Bron: Brabants Dagblad, 12 mei 2019

DEN BOSCH - De Maria-Omgang staat steevast gepland op de tweede zondag van mei, de Mariamaand. De weersomstandigheden zijn telkens cruciaal voor het doorgaan van de processie. Ondanks dat donkere samengepakte wolken vervaarlijk over Den Bosch dreven, gaf de buienradar groen licht. Slechts enkele druppels teisterden tijdens de bidtocht de tere huid van de Zoete Moeder.

Rituelen zijn onlosmakelijk verbonden met cultuur en religie, maar hoeveel waarde moet hieraan worden gehecht? Anders dan een jaar terug is het droog en tamelijk windstil, zo vlak voor aanvang van de Maria-processie door de binnenstad. En dat terwijl het beeld van de Heilige Clara van Assisi, dat zich achterin de kathedraal nabij de Straalkapellen en het Hoogkoor op een respectabele hoogte bevindt, niet is 'behangen' met een worst. 

Spannende bidtocht

,,Om fatsoenlijk weer 'af te dwingen' zou dat eigenlijk wél moeten volgens de gebruiken", vertelt koster Rien van der Zanden. De gedachte gaat automatisch uit naar de vorige keer, toen de processie vanwege een regengordijn in het water viel. Als alternatief rolde een bidronde ín de Sint-Jan uit de bus. ,,De eeuwenoude kostbare Zoete Moeder is zo fragiel, dat risico's onaanvaardbaar zijn. Nee, dit is geen replica. De verflaag is dun en hard, waardoor het beeld snel kan beschadigen. 

Toegegeven: een bidtocht is en blijft spannend. Toch kan ik met een gerust hart zeggen dat optimale voorbereidingen zijn getroffen. Het beeld dat rust op een plankier zit met schroeven vast aan de draagbaar, zodat het er niet zomaar vanaf kan vallen", verzekert Ted Sanders, een van de twaalf bestuursleden van de organiserende Broederschap van Onze Lieve Vrouw. 

Felle brand

De Zoete Moeder heeft trouwens al het een en ander getrotseerd. Het eikenhouten beeld, dat een unieke uitstraling heeft en waarschijnlijk eind dertiende eeuw het licht zag, heeft onder meer in 1382 een felle brand overleefd. Heroïeke gelovigen wisten haar te redden uit het vagevuur. Dan was er nog die krijgslustige Frederik Hendrik, die na de inname van de stad in 1629 het katholicisme in de ban deed en het dus óók gemunt had op Maria. Stadsgenoten slaagden erin haar net op tijd in veiligheid te brengen. Om alle door de tand des tijds ontstane 'verwondingen' te helen onderging het beeld vorig jaar maart een uitvoerige restauratie in een Maastrichts atelier. 

Om exact één uur, als een laatste blik op de buienradar is geworpen, gaat de processie van start. "Voorheen was dat zes uur later. Dit tijdstip heeft als voordeel dat de bidtocht aansluit op de pontificale eucharistieviering. Maar nóg belangrijker is dat nu de kans op 'oncharmant' gedrag van terrasjesmensen veel kleiner wordt", benadrukt Ruud Dirriwachter, proost van de broederschap. "Helaas hebben we met een dergelijke vorm van respectloosheid en onbegrip al eens te maken gehad. Sommigen hebben er geen flauw benul van waarom deze tocht plaatsvindt." 

 

Legende

De Maria-Omgang is gebaseerd op een legende. Maria zou in 1315 tijdens een nachtelijke tocht slachtoffers van de pest hebben genezen. De historische omgang is voortgekomen uit dankbaarheid, om het mirakel te eren.
Onder leiding van enkele ordehandhavers en het gilde De Oude Schuts kronkelt de stoet plechtig en ingetogen op de zogeheten Beeweg. Afgezanten van broederschappen uit Susteren, Delft, Weert en Mechelen en de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament van de Sint-Jan maken ook deel uit van de voorhoede. Met pal erachter -maar nog vóór Maria- de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jerusalem én twee novieten die komende zaterdag in de Sint-Jan de Investituur ontvangen. Robert van Straaten, een van de ridders, kan en passant gezien worden als de drijvende kracht achter het feit dat een recordaantal blauwwitte Maria-vlaggen de straten versiert. "Er hangen nu ongeveer 350 vlaggen in de binnenstad te wapperen. Grofweg een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. De kleur blauw staat voor reinheid, wit voor het Licht; samen staan ze symbool voor maagdelijkheid", aldus Van Straaten.

Een uurtje later, als Maria en haar gevolg terug zijn in de kathedraal, slaat plebaan Vincent Blom in het bijzijn van bisschop Gerard de Korte de spijker op z'n kop. "De tocht was prachtig op deze bewuste Moederdag. Maar vergeet niet dat het hier 365 dagen per jaar Moederdag is!"

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl