Meimaandthema: Maria, een weg naar Christus

Maandag 21 mei 2018. Subthema: Maria, voorbeeld van geloof.

 

Feestdag: 10 mei 2018, Hemelvaartsdag

Lezingen

EERSTE LEZING:  Handelingen der Apostelen, H.  1, 12-14 

EVANGELIELEZING: Johannes, H. 19, 25-34

Celebrant: dhr. R.H.T. van Aken (pastoor) van de parochiële eenheid Johannes en Maria (St. Lucaskerk)

Inleiding

Het is altijd hartverwarmend om te zien wanneer een vader of een moeder zijn of haar kind aan de hand vasthoudt in een drukke winkelstraat. Het kind houdt de hand van vader of moeder stevig vast en heeft niets te vrezen. Aan de hand van degene die van je houdt en je beschermt, loop je, zonder enige vrees en zorg, door de wereld waarin alles beweegt en groter is dan jij. Totdat je de hand van je vader loslaat. Wij hebben het allemaal wel eens gezien en misschien zelf ook wel eens meegemaakt als kind. Je hoeft de hand maar even los te laten en ineens wordt het hele plaatje anders. Je voelt je verloren. Je zekerheid is weg. Je wordt overmand met emotie omdat je de weg kwijt bent, omdat je jezelf kwijt bent. Je houdt je vast aan de benen die je denkt te herkennen, maar als je omhoogkijkt van een ander blijken te zijn. Die schrik, die verlatenheid, die emotie van verloren zijn, zien wij terug in het evangelie van vandaag.

 

Vreugde en verlies als de Heer ten Hemel vaart

De apostelen hadden vertrouwen in hun Heer. Zij hadden hun leven toevertrouwd aan Jezus. Vervolgens sterft Hij aan het kruis, hun leven stortte in. Zij wisten niet meer tot wie zij moesten gaan. Dan verrijst Jezus, dan wordt de hand van de Vader als het ware weer voelbaar, dan wordt de hand tot een innige omhelzing van de ziel die samen met Jezus verrijst. Daar ervaren de apostelen de ware vreugde om niet alleen bij de hand te worden genomen, maar omhelst te worden en een compleet nieuw mens te worden in Christus. De grote vreugde van een diepe geestelijke omhelzing die de apostelen vergoddelijkt en tot andere mensen maakt. Dan zou je zeggen, eind goed – al goed. Maar dat was het niet. Want vandaag staren zij, verloren, naar de hemel omdat hun Heer ‘ten hemel vaart’.

 

Hemelvaart is verweesd voelen als een losgelaten hand

De Heer gaat heen. Vandaag gaat de Heer heen. Hij gaat hemelen. De apostelen hadden een diepe geestelijke ervaring van het feit dat de Heer hen verliet. In ons geestelijk leven kunnen wij dezelfde ervaring hebben. Van het ene moment waarin alles goed gaat en wij aan de hand van de Heer leven, kunnen wij naar het andere moment gaan waar wij de indruk hebben dat Hij ons heeft verlaten. De geestelijke nacht, zoals de mystici dat noemen, waar alle punten waar wij ons aan vasthielden ineens zijn verdwenen en verweesd worden achtergelaten. De hand is losgelaten in een drukke winkelstraat.

 

Geestelijk verloren voelen verandert in geestelijke wasdom

Maar God verlaat ons nooit. Wat gebeurt er dan op het moment van de geestelijke nacht? Daar worden we, zoals in een couveuse, afgeschermd om tot geestelijke wasdom te komen. Petrus had ook zo’n ervaring. Als Jezus naar hem toe komt op het water, stapt hij vol vertrouwen uit de boot. Hij rent naar de Heer toe, maar voelt dat hij zinkt. Hij heeft de indruk dat de Heer hem verlaten heeft, dat hij er nooit komt. En dan pakt de Heer hem vast en helpt hem zodat hij niet zinkt. Petrus ervaart dat hij tot geestelijke wasdom is gekomen. Dat hij het nodig had om even in een geestelijke nacht te zijn, even afgeschermd te zijn om er beter en volgroeider uit te komen. Wij maken soms hele diepe dingen mee in ons leven. Vaak hebben wij de indruk dat God ons dan loslaat. Maar nu zien wij dat God ons nooit loslaat. Niemand van ons. Er zijn gewoon momenten dat wij, door de afzondering, groeien in geloof en vertrouwen.

 

Groeien naar de Gave van de Geest

Vandaag neemt God ieder van ons uitermate serieus. Dit evangelie is een omslag in de omgang van de Heer met zijn kinderen. Hemelvaart is het moment waarop er een andere, diepere intimiteit met Jezus mag ontstaan. En die mag ontstaan door de gave van de Geest. Wij zien het in het tweede deel van het evangelie, waar de Heer ons een diepe intimiteit met Hem wil, door de gave van de Geest. De uitstorting van de Heilige Geest, het leven in de Geest, laat ons leven in Jezus waardoor de hand een voortdurende innerlijke omhelzing wordt. Het is goed dat ik ga, omdat daardoor de Heilige Geest, de helper kan komen. De uitstorting van de Heilige Geest is het beste dat ons is overkomen. Het is als verliefd worden op God, innerlijk omhelst worden. Begrijpen dat Gods liefde alles kan. Dat het onmogelijke mogelijk wordt in ons leven.

 

Maria als lichtend voorbeeld

Wie geeft het voorbeeld van het leven in de Geest? Dat is Maria. Zij is de krachtige getuige van de hand van de Vader die de mens vasthoudt. Zij is de krachtige getuigen van het feit dat God wonderen doet. Zij weet dat wij ons soms verlaten en onbegrepen voelen, en dat God soms heel ver weg kan lijken, wij verloren lopen of wegzinken, maar dat wij daarna bij de hand worden gepakt en opstaan. Maria ervoer dat de beschermde omgeving van de couveuse je hart voorbereid op iets veel mooiers. Namelijk een diepere intimiteit met God.

Noveen

Bidt vanaf nu tot aan Pinksteren, om een volledige uitstorting van de Heilige Geest in ons leven. Bidt de noveen aan de heilige Geest zoals alle christenen dat vanaf vandaag doen tot aan Pinksteren. Staar niet meer verweest naar de hemel, want het avontuur begint nu. Kom Heilige Geest, ons hart en ontsteek het vuur van uw liefde. Amen.    

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl