Broederschap stopt met verkoop


Replica Zoete Lieve Vrouw vanaf 1 januari 2020 te koop in Sint Jan

In het voorjaar van 2018 werd het beeld van de Zoete Lieve Vrouw te Maastricht aan nader
onderzoek onderworpen. Ook werd het beeld toen hersteld. De Broederschap heeft destijds
opgeroepen deze hersteloperatie te steunen: er werden beeldjes te koop aangeboden. Elk beeldje is
een exacte kopie van de Zoete Moeder, gebaseerd op de 3d-scan die van het beeld is gemaakt. Deze
actie was een groot succes.

 

Er zijn zo’n 220 beeldjes verkocht.


Graag danken we onze donateurs en andere ondersteuners voor deze hartverwarmende steun, die
geheel aan het herstel en behoud van het beeld ten goede komt.


De Broederschap stopt vanaf 1 oktober met de verkoop van de beeldjes. Met het Kerkbestuur van
de Parochie Sint-Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch is afgesproken dat de Parochie de verkoop
overneemt.

 

Vanaf 1 januari zijn de beeldjes dan ook verkrijgbaar aan de infobalie in de kathedraal.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl