De start van de Mariamaand. Beeld wordt vanuit Mariakapel naar de kerk gedragen.

 

Bron Brabants Dagblad

Door: Paul Roovers 01-05-18

© roy lazet; achtergrondfoto en foto op de voorgrond

 

Straatbeeld: Maria meimaand van start

Di 1 mei. Tradities zijn er om in ere te houden en daarom werd het beeld van Maria maandagavond, pal voor het begin van de meimaand, vanuit de Mariakapel in de Sint-Jan verplaatst naar de kerk.

De start van de Mariamaand. Beeld wordt vanuit Mariakapel naar de kerk gedragen.

Deze hele maand komen duizenden bezoekers speciaal voor de gerestaureerde Maria naar de bisschopskerk; ze blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie voor Godzoekers, zegt Monique van Dongen in het voorwoord van het boekje bij de vieringen. Maria is een weg naar Christus is het thema. 'Een weg, niet dé weg', aldus Van Dongen, voor wie het de laatste Mariaviering is als proost. Ruud Dirriwachter volgt haar op.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl