Vanwege de coronapandemie hebben de plebaan (pastoor van de kathedraal) en het dagelijks bestuur van de Broederschap, mede ingegeven vanuit de regelgeving van de overheid, het besluit moeten nemen de gebruikelijke Mariale activiteiten in de meimaand dit jaar niet door te laten gaan. Al naar gelang de situatie zich ontwikkelt, zullen wellicht later in het jaar wel activiteiten plaatsvinden.

De Broederschap denkt actief na over manieren waarop we Maria, als Zoete Moeder, toch in de meimaand bij u thuis kunnen brengen. De facebookpagina biedt daartoe de actuele informatie. Daarnaast: ook op deze website (onder het kopje Actualiteit).

  • Facebook Social Icon

De Sint Jan en de Mariakapel zijn dagelijks WEL van 9.00-17.00 uur geopend. Bij een bezoek wordt u verzocht alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Zoete Lieve Vrouw, bid voor ons.

Broederschap van Onze Lieve Vrouw

van Den Bosch

Onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl