Noveen: Negen dagen met Maria op pad

In de periode van 7 tot en met 15 juli wordt de jaarlijkse noveen gehouden tot de Zoete Moeder van Den Bosch. De noveen wordt geopend met een pontificale eucharistieviering, waarna de bidtocht kan worden gelopen. Afsluitend is er op de laatste dag een eucharistieviering om 19.00 uur. 

Speciaal voor de viering van de noveen is op initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw een fraaie brochure samengesteld, met daarin als leidraad opgenomen negen momenten uit Maria’s leven, haar pelgrimstocht op aarde. Bij elk van deze momenten staat een korte gedachte die de lezer tijdens zijn tocht kan begeleiden.

Tijdens de negen dagen van de noveen staan gelovigen stil bij de weg die zij door het leven maken. Ieder doet dat op zijn eigen manier; door het al biddend lopen van de oude bêeweg, het iedere dag bidden in de kapel van de Zoete Moeder of men weet zich op een andere manier verbonden met haar.
Ook Maria’s leven was als een tocht, waarin zij, onwetend van wat haar te wachten stond, geprobeerd heeft de weg van Jezus, haar Zoon, te gaan.

De brochure met negen staties op Maria’s pelgrimstocht is onder meer verkrijgbaar achter op de leesttafel in de Sint Jan.

Website van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch