Maria Tenhemelopneming

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
Als Broederschap zijn we aanwezig bij de viering in de Sint Jan om 19.00 uur.straten-bidtocht

Sorry, the comment form is closed at this time.

Website van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch