Een nieuwe mantel voor Maria

De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch geniet grote bekendheid. Aan het dertiende-eeuwse beeld van Maria met het kindje Jezus op de arm worden wonderbaarlijke krachten toegeschreven. In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende mantels gemaakt waarmee de Zoete Moeder werd getooid, naast andere kostbaarheden als zilveren en gouden kronen, scepters, kruisen en rozenkransen. De vorige, bijna honderd jaar oude mantel – donkerrood en met gouden borduursels versierd – was aan vervanging toe. Daarom gaf de Broederschap van Onze Lieve Vrouw in 2007 de opdracht om een nieuwe schutsmantel voor Maria te ontwerpen.

De Mantel
(Foto: Gerdien Paauw)Uit de vier kunstenaars die een ontwerp maakten werd de opzet van Janpeter Muilwijk (1960) gekozen. Muilwijk ontwierp een dubbelmantel, waarvan de buitenkant ‘het leed in de wereld’ verbeeldt waartegen de ‘boetelingen’ bescherming zoeken. Het leed wordt gesuggereerd door een patroon van doornen, distels, stenen en vuur op een zware rode ondergrond. De lichte binnenkant daarentegen verbeeldt de beschutting die de mens zoekt bij de Zoete Moeder, de Moeder van Christus. In deze ‘schuilplaats’ gaat het over de troost van het geloof. De symboliek is duidelijker aanwezig dan in de oudere schutsmantels. De inhoud is oecumenisch en heeft een openheid naar andere culturen en godsdiensten, hoewel de beeldtaal teruggaat op de Christelijke traditie.
De ontwerpen voor deze spectaculaire hedendaagse schutsmantel werden samen met de schetsontwerpen van Stop Bleeding (Diane Schouten en Marc Mulders), Gijs Frieling en Addy van den Krommenacker – de andere uitgenodigde kunstenaars – enige tijd geëxposeerd in de Tuingalerij van het Noordbrabants Museum.

Expositie
Het Noordbrabants Museum hield in de meimaand van 2008 een kleine expositie rond de nieuwe mantel van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. De expositie liet de ontwerptekeningen en verschillende stoffen zien en een documentaire over de totstandkoming van de mantel. Bovendien werden de losse panden van de mantel tijdens de tentoonstellingsperiode geborduurd door  -traditiegetrouw – Bossche dames.

Website van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch