Contact

Vragen?
Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch?
Stuur dan een e-mail naar het secretariaat: info@zoetelievevrouw.nl

Pers
Voor vragen die betrekking hebben op pers en publiciteit kunt u tussen 16.00 uur en 19.00 uur met Jan Schellekens, tel. (073) 613 23 80.
U kunt ook een e-mail sturen naar: communicatie@zoetelievevrouw.nl

Liturgie
Voor liturgische en andere vragen kunt u contact opnemen met Plebaan G. van Rossem, bereikbaar via de Parochie van de Heilige Johannes Evangelist ‘s-Hertogenbosch op tel. (073)  613 03 14.
U kunt ook een e-mail sturen naar: liturgie@zoetelievevrouw.nl

Lid worden?
Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch wordt sinds circa 1380 vereerd in de Kathedrale Basiliek van St. Jan. De Broederschap stelt zich sindsdien tot doel die verering van Maria te bevorderen. Velen bezoeken door het jaar heen de Mariakapel waar zij door gebed steun en vertrouwen vinden. Deze verering, alsmede de viering van de Mariafeesten door het jaar, de speciale aandacht in de meimaand en de zorg voor Maria en Haar Kapel, worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de leden verspreid over het hele land.

Wilt u deze traditie met ons in stand houden? Steun ons dan door lid te worden van de Broederschap. U ontvangt in ieder geval jaarlijks het rijk geïllustreerde Meimaandboekje en tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

Vul op een briefje of briefkaart de volgende gegevens in:

Ondergetekende meldt zich aan als begunstiger van het werk van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
Naam:  ……………………………………………………….(m/v)
Adres:  ………………………………………………….……
Postcode: ………..      Woonplaats:    ……………………….
Mijn bijdrage wordt € …… (minimaal €7,50 per jaar; voor de betaling ontvangt u een uitnodiging).

Deze gegevens kunnen worden toegezonden aan:
Ledenadministratie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
Antwoordnummer 10040, 5200 VB  ’s-Hertogenbosch

U kunt bovenstaande gegevens uiteraard ook mailen naar leden@zoetelievevrouw.nl

Het is uiteraard ook mogelijk om middels een vrije gift het werk van de Broederschap te ondersteunen. Dat kan door het overmaken van een bedrag op: ING banknr. 230 49 03 t.n.v. Adm Broederschap Zoete Lieve Vrouw ‘s-Hertogenbosch. (IBAN: NL61 INGB 0002304903)
Onze hartelijke dank!

Website van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch